O nama

d.o.o. „Tehnoplast 96“ Kakmuž-Petrovo je preduzeće izraslo iz samostalne zanatske radnje SZR „Tehnoplast“ Kakmuž koja je osnovana 1996 godine kao porodična djelatnost za preradu plastičnih masa. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja duvane i brizgane ambalaže od 0.1L do 30 litara.

Od samog svog osnivanja počinje sa isporukom dijela plastične ambalaže za potrebe Rafinerije Ulja Modriča, te za druge kupce u zemlji i inostranstvu. Zbog proširenja kapaciteta godine 2011. prerasta u d.o.o. „Tehnoplast 96“ Kakmuž-Petrovo, i pod tim nazivom posluje i danas.

 

U potpunosti smo osposobljeni za pružanje usluga u ovoj oblasti po važećim međunarodnim standardima. Godine 2010. zanatska radnja obezbjeđuje uslove za dobijanje sertifikata o kontroli kvaliteta SR EN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008 i sertifikat za zaštitu životne sredine SR EN ISO U decembru 2013. godine preduzeće je izvršilo resertifikaciju ISO standarda kod ovlaštene sertifikacione kuće TUV Austria CERT GMBH. Broj sertifikata ISO 9001: 20 100 131355744. ISO 14001: 20 104 131355744.

Preduzeće u svom rukovodstvu ima predstavnika sa jasnim ovlaštenjima i obavezama za pitanja kvaliteta U 2013 godini preduzeće Tehnoplast96 je počelo sa isporukom polietilenske ambalaže koja se koristi u prehrambenoj industriji a za potrebe firme „Theodor Rietmann“ GmbH SR Njemačka.